Andelsboligvurdering

For Andelsboliger i foreninger, der ved opgørelsen af foreningens formue optager ejendommens værdi til den kontante handelsværdi som udlejningsejendom på grundlag af en vurdering som er foretaget af en valuar jfr. andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2 litra b, kan andelshaveren tillægge værdien af individuelle udførte forbedringer til andelsværdi ved indhentelse af en andelsboligvurdering i medfør af andelsboligforeningslovens § 5, stk. 13.

Evt. manglende vedligeholdelse skal tillige fratrækkes andelsboligens værdi.

”Rekvirer en vurdering og en skarp pris” eller kontakt vores vurderingsansvarlige Elisabeth Falkenberg tlf. 48261313.

Indtast kontaktoplysninger, hvorpå vi kontakter dig.