Ejendomsoptimering

Optimering af ejendomsdriften er blevet vanskeligere efter lovindgrebet der trådte i kraft 1. juli 2020, der b.la. medfører betydelige begrænsninger i mulighederne for at optimere omkostningsbestemte ejendomme. Hos Rosager har vi ekspertisen til at se, udvikle og omsætte mulighederne til virkelig qua vores bredspektrede panel af samarbejdende rådgiver.

Kontakt os via nedenfor viste formular eller på telefon xx xx xx xx